AMSTERDAM 2014.

AMSTERDAM
sa posetom Pragu, Minhenu i Ljubljani.

1. DAN PUTOVANJA (subota) BEOGRAD-NOVI SAD – PRAG. Sastanak grupe u 06.30 kod železničke stanice “PROKOP”, stara okretnica u ulici Dragana Mancea-ispod muzeja “25.maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona. Polazak autobusa u 07.00 časova. Vožnja autobusom kroz Vojvodinu i Mađarsku sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Prag u večernjim časovima i smeštaj u hotel. NOĆENJE.
2. DAN (nedelja) PRAG – AMSTERDAM. DORUČAK. Odjava iz hotela i odlazak na panoramsko razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Strahovski manastir, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Jevrejska četvrt, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti…). Slobodno popodne i u večernjim satima sastanak grupe u dogovoreno vreme i nastavak putovanja za Amsterdam. Noćna vožnja.
3. DAN (ponedeljak) AMSTERDAM. Dolazak u Amsterdam u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Waterloplein, Cvetna pijaca, Crvena četvrt, Rembrantplein, Kineska četvrt, Dam… i nezaboravan doživljaj velikog kontrasta starog dela grada koji datira još iz XIV veka i modernog dela koji se nalazi na veštačkim ostrvima u istočnom delu centra grada. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individulne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. NOĆENJE.
4. DAN (utorak) AMSTERDAM – VELIKA HOLANDSKA TURA (SCHEVENINGEN – DEN HAG – DELFT – ROTERDAM ) – AMSTERDAM. DORUČAK. Slobodan dan za individulane aktivnosti, šoping i razgledanje. U dogovoreno vreme, fakultativan odlazak u obilazak Scheveningena – prvo kupalište na obalama Severnog mora, Delfta-gradić porcelana, Den Haga – sedište vlade i prestonice na moru, Roterdama – do 2004. godine najveće luke na svetu i grada jedinstvene arhitekture… U večernjim satima, povratak u u Amsterdam. NOĆENJE.
5. DAN (sreda) AMSTERDAM-MINI HOLANDSKA TURA (VETRENJAČE, KLOMPE, SIREVI)-AMSTERDAM. DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. U dogovoreno vreme, fakultativna poseta tipičnom holandskom selu Zaanse Schans na svega 20-tak km od Amsterdama, za neke muzej pod otvorenim nebom gde se još uvek živi i radi: poseta radionici klompi, porcelana i radionici sira, tradicionalne vetrenjače i poseta ribarskom selu Volendam na obali jezera Ijselmer koje je nekada bilo Južno more, poseta fabrici dijamanata. Povratak u Amsterdam u popodnevnim satima.Slobodno vreme. NOĆENJE
6. DAN (četvrtak) AMSTERDAM – MINHEN. DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela i slobodan dan za individulane aktivnosti, kao što su posete muzejima Rijsk i Van Gogh ili fakultativan izlet-vožnja brodom kanalima Amsterdama. Sastanak u dogovoreno verme u večernjim satima i polazak za Minhen. Noćna vožnja.
7.DAN (petak) MINHEN – SLOVENIJA (KRANJ). Dolazak u Minhen u jutarnjim satima. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada, šoping i slobodno vreme do polaska za Sloveniju. Dolazak u Kranj u večernjim satima i smeštaj u hotel u centru Kranja. Slobodno veče za individulani obilazak ovog šarmantnog gradića i mogućnost večere u hotelu uz doplatu. NOĆENJE.
8.DAN putovanja (subota) SLOVENIJA (KRANJ) – LJUBLJANA – BEOGRAD. DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela i kraća vožnja do Ljubljane. Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada: Prešernov trg,Tromostovje, Riblji trg, Univerzitet,… i kraće slobodno vreme za individualna razgledanja. Nakon posete slovenačkoj prestonici, polazak za Srbiju u ranim popodnevnim satima i dnevno – nožnja vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 24.00 časa. ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI :
BLUE SQUARE HOTEL 4*  15. februar, 08. mart 2014. 269 €
                                                                                             12. april 2014. 315 €
Doplata za 1/1 sobu 160 €
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60
Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496 Polisa osiguranja od odgovornosti iz delatnosti Uniqa osiguranja br. 6-56713. USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke- isključivo u agenciji Argus Tours, ili 150 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na navedenoj relaciji prema programu putovanja, pet noćenja sa doručkom na bazi samposluživanja tzv. »švedski sto« u navedenim hotelima u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem – Hotel 3*-1 noćenje u Pragu, Hotel 4*-3 noćenja u Amsterdamu i Hotel 3*-1 noćenje u Kranju, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, kao i troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Troškove fakultativnih izleta, kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenika koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, medjunarodno putno osiguranje, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja i sve druge nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 800 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
FAKULTATIVNI IZLETI: Holandska tura 35 €, Mini holandska tura 25€., krstarenje kanalima Amsterdama 15 €. Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.
Cene ulaznica za individualne posete (na dan objave programa): Muzej Rijks 14 €, Muzej Van Gogh 15 €, Kuća Ane Frank 9 €, Rembrantova kuća 12.5 €…
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.
Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
OPISI HOTELA:
PRAG – FORTUNA WEST 3*  www.hotelfortunawestprague.com Hotel se nalazi u u zapadnom delu Praga. Sa istorijskim delom grada je povezan direktnom tramvajskom linijiom (stanica tramvaja  na oko 200 m od hotela) odakle se do srca grada stiže za oko 20 minuta. Sve sove sa TWC, SAT TV a gostima hotela na raspolaganju restoran i lobi bar gde se služe kokteli. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje.
AMSTERDAM – Hotel Blue Square 4**** www.hotelbluesquarehotel.nl Hotel se nalazi na oko 4 km od samog centra grada do koga se za 15-tak minuta vožnje stize tramvajem br. 14. koji staje odmah ispred hotela. Sobe se TWC, TV-om klima uredjajem i telefonom. Gostima hotela na raspolaganju su restoran i bar. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje.
KRANJ – Hotel Creina 3*** www.hotelcreina.si Hotel se nalazi u centru Kranja u blizini sportskog centra. Sobe su ukusno opremljene sa TWC, TV-om, fenom I mini barom (uz doplatu). Gostima hotela na raspolaganju restoran, bar. Od Ljubljane je udaljen oko 25km dok je od Bleda udaljen 29 km. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Informacije i rezervacije u Novom Sadu

DEUS TRAVEL D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

Telefoni:

tel:  +381 (0) 21 210 10 77

fax: +381 (0) 21 210 10 78

office@deustravel.rs

www.deustravel.rs

Podelite na društvenim mrežama:

Prijavite se na newsletter

Ostavite nam svoju email adresu ispod i redovno ćemo Vas obaveštavati o svim novostima i specijalnim ponudama naše agencije.

USKRS I 1. MAJ 2023.

Kompletna ponuda za Uskrs i 1. Maj 2023.

Avio karte
za ceo svet

Letovanje u Grčkoj

Rezervišite letovanje za 2022. na nekim od najlepših mesta u Grčkoj.

Tražiš posao u turizmu?

Odvaži se i postani deo uspešnog tima turističke agencije DEUS TRAVEL-a Novi Sad.

Pronađite povoljan smeštaj na Zlatiboru!

Prijatelji DEUS TRAVEL-a

Poklon vaučer

Poklonite putovanje Vašim najdražima.

Sa naše Facebook stranice

ARGUS TOURS
Novi Sad

Ovlašćeni zastupnik
DEUS TRAVEL

Imate pitanja?

Ne ustručavajte se da nas pozovete. Stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja.

Prelepa Srbija

Upoznaj se sa lepotama Srbije!