DEUS TRAVEL CINQUE TERRE

CINQUE TERRE 2019.

PIZA sa posetom Luki i Ferari od 129 evra!
Fakultativna poseta Nacionalnom parku
„CINQUE TERRE ”
6 DANA – 3 NOĆI / AUTOBUSOM
Termini: 2019.
Paket aranžman: prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Luke i Ferare
1.DAN putovanja BEOGRAD – LUKA Sastanak grupe u 19.30 h sa PARKINGA KOMBANK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 20.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2.DAN LUKA – PIZA U prepodnevnim satima dolazak u Luku -jedan od najlepših gradova Toskane: Piazza dell Anfiteatro, Piazza Napoleone, Duomo di San Martino, rodna kuća Đakomo Pučinija…Slobodno vreme. U dogovoreno vreme sa vodičem polazak ka Pizi.
Smeštaj u hotel posle 15.00 časova (po hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN PIZA – CINQUE TERRE- PIZA DORUČAK. Polazak na fakultativni celodnevni izlet u Nacionalni park Cinque Terre –strm i nepristupačan deo Ligurijske rivijere na obali mora, jedinstven zbog svog spektakularnog položaja u nestvarnoj lepoti pejzaža, bajkovito šarenim kućicama, koji je do kraja 19.veka bio potpuno izolovan od ostatka sveta. Danas se do njih stiže odlično organizovanim
vozovima a u letnjem periodu brodićima. Vožnja autobusom duž veličanstvene stenovite obale do La Spezie, gde se ukrcavamo na voz kojim stižemo do mesta Riomaggiore – tipičan ligurijski gradić poznat po crkvi i srednjevekovnoj arhitekturi. Nakon toga prolazimo čuvenim parkom ljubavi Via dell` Amore i stižemo do mesta Manarola – tipičnog sela ove regije koji je smešten na litici. Nastavak putovanja do mesta Vernazze. Poslednja stanica je Monterosossa al Mare gde posle razgledanja grada ostaje slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe u dogovoreno vreme, ukrcavanje na voz i povratak do mesta La Spezia. Povratak u hotel. NOĆENJE.
4.DAN PIZA – RAPALLO – PORTOFINO – PIZA DORUČAK. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet za Rapallo i Portofino. Odlazak do dela Liguriskog primorja poznatog kao Riviera di Levante. Rapallo najveće mesto za kupanje. Šetnja šetalištem Lungomare Vittorio Veneto. Fakultativna vožnja brodićem do Portofina, ekskluzivnog odmarališta bogatih i slavnih ( doplata za brodić na licu mesta). Slobodno vreme za uživanje u ekskluzivnoj atmosferi poznatog letovališta. Povratak brodićem do Rapalla i vožnja
autobusom do hotela. Dolazak u hotel u večernjim satima . NOĆENJE.
5.DAN PIZA – FERARA – BEOGRAD.DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Dolazak u Feraru – (grad čuven po izuzetno vrednom i dobro očuvanom istorijskom jezgru koji je danas pod zaštitom UNESKO-a). Panoramski obilazak grada gde ćemo videti najimpresivniju gradjevinu Castello Estense -dvorac porodice d’Este. Dvorac sa četiri tornja nalazi se u samom centru grada, na
istoimenom trgu. Slobodno vreme i oko 17.00 h predvidjen polazak za Beograd. Noćnja vožnja preko Slovenije i Hrvatske
sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.
6.DAN BEOGRAD Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
B & B HOTEL PISA 3
Termini: 

PIZA sa posetom Luki i Ferari od 129 evra! promo..redovna cena je 149 evra!
*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60
Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496
Polisa za osiguranje garancije putovanja Uniqa neživotno osiguranje br. 13-71578
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na
dan uplate.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, tri noćenja sa doručkom u standardnim
dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Pizi , obilaske prema programu putovanja, usluge
vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja,.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te
putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti,
budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),оbaveznu gradsku komunalnu taksu 1.5 eur dnevno po osobi, i plaća se na recepciji hotela,
fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera), potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale
nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner .
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljanesa prebivalištem u Srbiji , bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 (955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
Rezervacija jednokrevetnih soba je isključivo NA UPIT uz doplatu od 79 € . Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 10 % na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost
umanjenja za sopstveni prevoz.
CENA FAKULTATIVNIH IZLETA: Izlet za Cinque Terre 35 €; (u cenu uključen prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka,) Izlet za Rapallo i Portofino 25 € (karta za brodic nije ukjucena i placa se na licu mesta) . Minimum 25 prijavljenih putnika) je potrebno da bi se fakultativa ostvarila,a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative je podložna promeni, prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da
usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putniciimaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče . Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
OPIS HOTELA: B&B HOTEL PISA 3* – do centra se stiže za oko četrdesetak minuta – direktnom autobuskom linijom ( br. 5). Sobe su
dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) sa TWC-om, TV-om i fenom. U sastavu
hotela nalaze se restoran i recepcija. Doručak je kontinentalni. www.hotel-bb.com/en/hotels/pisa.htm Napomena za smeštaj:-U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora oputovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus
Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

Informacije i rezervacije u Novom Sadu:

DEUS TRAVEL D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

Telefoni:

tel: +381 (0) 21 210 10 77

fax: +381 (0) 21 210 10 78

[email protected]

www.deustravel.rs

Podelite na društvenim mrežama:

Prijavite se na newsletter

Ostavite nam svoju email adresu ispod i redovno ćemo Vas obaveštavati o svim novostima i specijalnim ponudama naše agencije.

Avio karte
za ceo svet

Letovanje u Grčkoj 2024.

Rezervišite letovanje za 2024. na nekim od najlepših mesta u Grčkoj.

Tražiš posao u turizmu?

Odvaži se i postani deo uspešnog tima turističke agencije DEUS TRAVEL-a Novi Sad.

Pronađite povoljan smeštaj na Zlatiboru!

Prijatelji DEUS TRAVEL-a

Poklon vaučer

Poklonite putovanje Vašim najdražima.

Sa naše Facebook stranice

Interesuje Vas rafting?

ARGUS TOURS
Novi Sad

Ovlašćeni zastupnik
DEUS TRAVEL

Imate pitanja?

Ne ustručavajte se da nas pozovete. Stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja.

Pogledajte ponudu za letovanje u Bugarskoj!

 

Sigurni polazak iz Novog Sada!